Seminarium wyjazdowe z topologi algebraicznej

Weronika Obcowska | April 30, 2024, 8:06 p.m.

post cover image

 


Opis seminarium W dniach 20-25 lipca 2024 w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach odbędzie się seminarium wyjazdowe z topologii algebraicznej, organizowane przez Koło Pasjonatów Matematyki. Opiekunami naukowymi seminarium są: dr Karol Szumiło, dr Jakub Koncki, dr hab. Joachim Jelisiejew. Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy z topologii algebraicznej, udział w wykładach opiekunów naukowych seminarium oraz samorozwój matematyczny – każdy uczestnik seminarium wygłosi referat, do którego może się przygotowywać przy pomocy studenckiej ekipy merytorycznej oraz konsultacji u opiekunów naukowych. Wydarzenie jest finansowane ze środków Uniwersytetu Warszawskiego w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”