Matematyczna Liga Zadaniowa - Patronat

Natalia Olszewska | Sept. 8, 2023, 4:41 p.m.

post cover image

KPM niedawno objęło patronatem Matematyczną Ligę Zadaniową organizowaną przez I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Mysłowicach. Zapraszamy wszystkich licealistów zainteresowanych rozwijaniem się matematycznie do wzięcia udziału. Konkurs jest korespondencyjny i ma za zadanie zachęcić do rozwiązywania zadań wykraczających poziomem poza liceum - zarówno w niewielkim, jak i znaczącym stopniu.

IV edycja już ruszyła! Do rozwiązania jest 9 serii po 7 zadań - po serii na każdy miesiąc.  Możecie przeczytać więcej na stronie internetowej Ligi.