KPM podbija Będlewo

Wiktor Wichrowski | Aug. 6, 2023, 2:18 p.m.

post cover image

W tym roku ponownie pojawiliśmy się na konferencji Baby Steps Beyond the Horizon, z naszego Koła pojechało 9 osób, które wygłosiły 8 referatów:

  • Weronika Obcowska - "Frobenius algebras and 2-dimensional TQFTs"
  • Alexander Golys - "Foliacje i holonomia"
  • Wiktor Wichrowski - "O niektóre problemach rachunku wariacyjnego"
  • Jakub Jagiełła - "Zbiory symplicjalne"
  • Patryk Rutkowski - "Pętle na pączku"
  • Michał Sajkowski - "Kissing Circles or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Geometry"
  • Julia Ścisłowska - "O topologu, co jeździł koleją"
  • Paweł Pielasa - "27 prostych na powierzchni kubicznej"
  • Kamil Fahmi

Podczas konferencji wysłuchaliśmy również ciekawych wykładów, a wśród nich pojawił się referat noblisty - Rogera Penrose'a. Nasi kołowicze zyskali wiele miłych doświadczeń oraz znajomości. Mamy nadzieję że w przyszłym roku również uda nam się uczestniczyć w tej konferencji.